Cetăţenia română

Redobândirea cetăţeniei române

Pentru redobândirea cetăţeniei de către foştii cetăţeni români care au dobandit cetatenia română prin nastere sau prin adopţie şi care au pierdut-o sau cărora le-a fost ridicată fără voia lor, precum şi de către descendenţii acestora până la gradul III (CETĂȚENI DIN REGIUNILE ISTORICE ALE ROMÂNIEI - BASARABIA , MARAMUREȘUL ISTORIC)

 

 

- Documentul de identitate în copie legalizată sau certificata de consul;
- Certificat de cazier judiciar din statul al cărui cetăţean este solicitantul, apostilat sau supralegalizat, după caz, însoţit de traducerea legalizată în limba română.
- Certificate de stare civilă, hotărâre de divorţ, daca este cazul, document de schimbare de nume şi/sau prenume, în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici, străbunici), foşti cetăţeni români;
- Declaraţie personală, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României din care să rezulte dacă solicitantul a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei române;
- Declaraţie personală autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi;
- Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României din care să rezulte dacă doreşte rebobândirea cetăţeniei române cu menţinerea domiciliului în străinătate sau cu stabilirea domiciliului în România;
- Certificate de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor, dacă este cazul;
- Acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată notarial, dacă este cazul;
- Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru redobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată notarial în prezenţa unui părinte;

 

Pentru redobândirea cetăţeniei române de către persoanele care au pierdut benevol cetăţenia română, precum şi descendenţii acestora până la gradul II inclusiv ( CETĂȚENIE RETRASĂ ÎN URMA PĂRĂSIRII ROMÂNIEI ANTERIOR 1989 / CETĂȚENIE RENUNȚATĂ ÎN URMA DOBÂNDIRII CETĂȚENIEI UNUI STAT CARE NU ACCEPTA DUBLA CETĂȚENIE)

 

Documentele necesare redobândirii cetățeniei sunt:

-Document de identitate în copie legalizată sau certificată de consul;

-Documentul care atesta rezidenta in tara unde se depune cererea;

-Certificat de cazier judiciar din statul al cărui cetăţean este solicitantul, apostilat sau supralegalizat, după caz, însoţit de traducerea legalizată în limba română.
- Certificate de stare civilă, hotărâre de divorţ, daca este cazul, document de schimbare de nume şi/sau prenume, în copii legalizate pentru titular şi ascendenţi (părinţi, bunici);
- Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României din care să rezulte dacă a mai depus sau nu o altă cerere de redobândire a cetăţeniei ;
- Declaraţie pe proprie răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României din care să rezulte dacă doreşte rebobândirea cetăţeniei române cu păstrarea domiciliului în străinătate sau stabilirea domiciliului în România ;
- Declaraţie personală autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României din care să rezulte că în prezent nu întreprinde şi nu sprijină acţiuni împotriva ordinii de drept, ori a siguranţei naţionale şi nici în trecut nu a desfăşurat asemenea activităţi ;
- Dovadă scrisă privind data pierderii cetăţeniei române - adeverinţă eliberată de misiunea diplomatică a României sau Direcţia Generală de Paşapoarte ori copia Hotărârii Guvernului prin care s-a aprobat renunţarea la cetăţenia română;
- Dovada locuinţei în România (pentru persoanele care solicită redobândirea cetăţeniei române cu stabilirea domiciliului în România):
- Certificate de stare civilă în copii legalizate pentru copiii minori ai solicitanţilor, dacă este cazul;
- Acordul soţilor pentru redobândirea cetăţeniei de către copiii minori, dat prin declaraţie autentificată notarial, dacă este cazul;
- Consimţământul minorilor de peste 14 ani pentru redobândirea cetăţeniei române dat prin declaraţie autentificată notarial în prezenţa unui părinte, daca este cazul;

SIMONA HALEP, CAMPIOANĂ LA WIMBLEDON ÎN 2019

13.07.2019

MUNCĂ, DETERMINARE, PERSEVERENȚĂ și PRECIZIE au fost atributele și calitățile care au asigurat Simonei Halep titlul de campioană…

Participarea la evenimentele de marcare a genocidului de la Srebrenica

11.07.2019

Membrii ambasadei României la Sarajevo au participat la 11 iulie a.c. la serviciul memorial din Centrul Memorial Potocari pentru a marca…

Participarea la Summit-ul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est

10.07.2019

Ministrul cercetării și inovării, Nicolae Hurduc, a participat astăzi, 9 iulie 2019, la Sarajevo, la Summit-ul Procesului de…

Participarea secretarului de stat Maria Magdalena Grigore, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe participanți la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

09.07.2019

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, Maria Magdalena Grigore, a participat la 8 iulie 2019, la Sarajevo, la…