Cetăţenia română

Renunţarea la cetăţenia română

Actele necesare sunt următoarele:

paşaport / c.i. în copie legalizată sau „conform cu originalul” (cu semnătura în clar a funcţionarului care primeşte cererea şi ştampila rotundă);

procură specială (pentru depunerea cererii de renunţare) autentificată la notar sau la misiunea diplomatică / oficiul consular al României din străinătate. Mandatarul va depune şi copia propriului act de identitate;

cazier judiciar din România ( valabil 6 luni de la data emiterii );

adeverinţă privind debitele către stat eliberată de Administraţia Financiară de la ultimul domiciliu din România;

adeverinţă privind debitele către stat eliberată de direcţia de impozite şi taxe locale a primăriei de la ultimul domiciliu din România;

declaraţie pe propria răspundere, autentificată la notar sau la misiunea diplomatică a României privind debitele faţă de persoane fizice sau juridice din România;

acte de stare civilă (certificate de naştere, de căsătorie, divorţ), în copii legalizate. Dacă naşterea/căsătoria/divorţul a avut loc în străinătate, se va depune certificatul transcris la oficiul stării civile de la ultimul domiciliu din România, în copie legalizată. În cazul în care actele nu au fost transcrise se vor depune copii legalizate de pe acestea, împreună cu traducerea legalizată în limba română, cu apostilă (dacă este cazul).

promisiunea acordării cetăţeniei statului de domiciliu, în copie legalizată cu apostilă (dacă este cazul) şi traducerea legalizată în limba română sau

dovada obţinerii cetăţeniei statului de domiciliu, în copie legalizată, cu apostilă (daca este cazul) cu traducerea legalizată în limba română sau paşaportul străin în copia legalizată/„conform cu originalul” cu semnătura în clar a funcţionarului însărcinat cu primirea cererii şi ştampila rotundă.

Dacă există copii minori pentru care se solicită renunţarea se vor depune următoarele acte:

- certificatul de naştere al minorului se depune în copie legalizată, transcris dacă este cazul ;

- pentru minorul care a împlinit 14 ani se depune şi consimţământul său autentificat dat în faţa notarului sau a consulului în prezenţa unui părinte;

- declaraţia pe propria răspundere a părinţilor că minorul domiciliază în străinătate;

- asigurarea dobândirii unei alte cetăţenii în care să se menţioneze minorii care vor dobândi cetăţenia statului de domiciliu sau dovada că are o altă cetăţenie.

- acordul în formă autentică a celuilalt părinte, cetăţean român (în situaţia în care doar unul dintre părinţi solicită renunţarea la cetăţenia română)

În cazul în care copilul minor a fost încredinţat prin hotărâre judecătorească părintelui care are domiciliul în străinătate şi care renunţă la cetăţenie:

-copie legalizată a hotărârii judecătoreşti de încredinţare a minorului definitivă şi irevocabilă.

TAXĂ CONSULARĂ – este de 605 euro ce se va plati la sediul misiunii diplomatice / oficiului consular din statul în care se depune cererea.

 

Persoanele care solicita renunțarea la cetățenia română o pot face in România , la ANC sau in tara de domiciliu la sediul misiunii diplomatice.

 

Adeverința se eliberează în România de către ANC și în străinătate de către misiunea diplomatică. Pierderea cetateniei romana are loc la data eliberării adeverinței

 

În anumite cazuri, atunci când autorităţile ţării în care vă aflaţi solicită confirmarea faptului că aţi depus o astfel de cerere, ambasada poate emite adeverinţe prin care să certifice depunerea cererilor. Adeverinţele pot fi eliberate numai în cazurile în care cererile au fost depuse prin intermediul ambasadei.

SIMONA HALEP, CAMPIOANĂ LA WIMBLEDON ÎN 2019

13.07.2019

MUNCĂ, DETERMINARE, PERSEVERENȚĂ și PRECIZIE au fost atributele și calitățile care au asigurat Simonei Halep titlul de campioană…

Participarea la evenimentele de marcare a genocidului de la Srebrenica

11.07.2019

Membrii ambasadei României la Sarajevo au participat la 11 iulie a.c. la serviciul memorial din Centrul Memorial Potocari pentru a marca…

Participarea la Summit-ul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est

10.07.2019

Ministrul cercetării și inovării, Nicolae Hurduc, a participat astăzi, 9 iulie 2019, la Sarajevo, la Summit-ul Procesului de…

Participarea secretarului de stat Maria Magdalena Grigore, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe participanți la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

09.07.2019

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, Maria Magdalena Grigore, a participat la 8 iulie 2019, la Sarajevo, la…