Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Certificatul de naştere

Cererea de înscriere a certificatului de naştere eliberat de autorităţile locale se depune la misiunea diplomatică.

În cazul în care părinţii sunt căsătoriţi şi posedă certificat de căsătorie românesc, cererea de înscriere a certificatului de naştere va fi însoţită de următoarele documente:

certificatul de naştere eliberat de autorităţile locale, în original, fotocopie şi traducere legalizată;

Sau

- extrasul de naştere multilingv - pe care este înscris Formular A-CIEC, care nu mai trebuie tradus;

- cartea de identitate/ paşapoarte ale părinţilor, în original şi fotocopie, aflate în termen de valabilitate;

- certificatul de căsătorie românesc al părinţilor, în original şi fotocopie;

- certificatele de naştere românesti/străine ale părinților,în original şi fotocopie; in cazul certificatului de nastere strain acesta se va traduce;

Dacă în cuprinsul certificatului/extrasului de naştere eliberat de autorităţile locale sunt identificate greşeli, se va proceda mai întâi la rectificarea documentului de către autorităţile competente locale şi ulterior se va proceda la înscriere.

Dacă între documentele prezentate în vederea înscrierii există neconcordanţe, cererea de înscriere se soluţionează după clarificarea acestora.

NOTĂ

Cererea de înscriere se face de către unul dintre părinţi în cazul minorilor cu vârsta până la 14 ani. In cazul minorilor cu vârsta de peste 14 ani cererea se va face de către aceştia, asistaţi de către unul dintre părinţi.

DUPĂ CAZ, ÎNAINTE DE A SE SOLICITA ÎNSCRIEREA CERTIFICATULUI DE NAŞTERE AL COPILULUI, PĂRINŢII VOR ÎNTREPRINDE URMĂTOARELE DEMERSURI ŞI VOR DEPUNE URMĂTOARELE DOCUMENTE:

1.Dacă părinţii s-au căsătorit în Bosnia Herţegovina(BiH), dar nu au înregistrat căsătoria în registrele de stare civilă române şi nu au certificat de căsătorie românesc, este obligatoriu ca, mai întâi, să solicite înscrierea certificatului de căsătorie şi să obţină certificat de căsătorie românesc.

Dacă urmare a căsătoriei, soţul cetăţean român şi-a schimbat numele de familie, este obligatoriu să schimbe cartea de identitate şi/sau paşaportul.

Cererea de înscriere a certificatului de naştere pentru minor va fi depusă ulterior şi va fi însoţită de documentele menţionate anterior.

2. Dacă părinţii nu sunt căsătoriţi, cererea va fi însoţită de următoarele documente:

-certificatul de naştere eliberat de autorităţile locale, în original, fotocopie şi traducere legalizată;

Sau

- extrasul de naştere multilingv - pe care este înscris Formular A-CIEC, care nu mai trebuie tradus;

- cartea de identitate/paşapoarte ale părinţilor în original şi fotocopie, aflate în termen de valabilitate.

- certificatele de naştere româneşti/străine ale parintilor, original si fotocopie. Dupa caz, se va efectua traducerea certificatului de nastere strain.

Dacă unul dintre părinţi este cetăţean străin, cererea de înscriere va fi formulată de părintele cetăţean român.

3. Dacă părinţii s-au căsătorit în străinătate, dar nu Bosnia Herţegovina(BiH), şi nu au înregistrat căsătoria în România, şi nu au certificat de căsătorie românesc este necesar ca soţul cetăţean român să solicite transcrierea certificatului de căsătorie la primăria ultimului loc de domiciliu avut în România.

Numai după înregistrarea căsătoriei şi obţinerea unui certificat de căsătorie românesc se poate solicita şi înscrierea certificatului de naştere al copilului.

Taxa consulară:

SUNT SCUTITE DE TAXE:- Înscrierea certificatelor de naștere străine în registrele de stare civilă românești pentru:

- minorii în vârstă de până la 6 ani, sub condiția depunerii cererii în terme de 6 luni de la data înregistrării nașterii la autoritățile străine;

- minorii neînsoțiți sau supuși unor măsuri de protecție în statul acreditar

Taxa pentru înscrierea certificatelor de nastere la peste şase luni de la inregistrarea nasterii este de până la 170 euro, în funcţie de modalitatea de efectuare a traducerilor.

Notă: În situaţia în care doriţi efectuarea serviciului în 48 de ore, se percep taxele de urgenţă pentru transcriere (15 euro) şi pentru efectuarea traducerii (15 euro).

La eliberarea certificatului de naştere românesc se va prezenta părintele care a depus cererea.

SIMONA HALEP, CAMPIOANĂ LA WIMBLEDON ÎN 2019

13.07.2019

MUNCĂ, DETERMINARE, PERSEVERENȚĂ și PRECIZIE au fost atributele și calitățile care au asigurat Simonei Halep titlul de campioană…

Participarea la evenimentele de marcare a genocidului de la Srebrenica

11.07.2019

Membrii ambasadei României la Sarajevo au participat la 11 iulie a.c. la serviciul memorial din Centrul Memorial Potocari pentru a marca…

Participarea la Summit-ul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est

10.07.2019

Ministrul cercetării și inovării, Nicolae Hurduc, a participat astăzi, 9 iulie 2019, la Sarajevo, la Summit-ul Procesului de…

Participarea secretarului de stat Maria Magdalena Grigore, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe participanți la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

09.07.2019

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, Maria Magdalena Grigore, a participat la 8 iulie 2019, la Sarajevo, la…