Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificate de căsătorie

În vederea înscrierii certificatului de căsătorie pentru persoanele căsătorite după 1 octombrie 2011, este necesară prezenţa ambilor soţi la misiunea diplomatica/oficiul consular.

În cazul in care căsătoria a avut loc înainte de data de 1 octombrie 2011, cererea de înscriere va fi depusă la misiunea diplomatică/oficiul consular de soţul/soţia cetăţean român.

Cererea de înscriere se depune de către soţul cetăţean român în cazul în care unul dintre soţi este cetăţean străin.

Documentele necesare în vederea înscrierii certificatului de căsătorie sunt următoarele:

-certificatul de căsătorie eliberat de autorităţile locale, în original, fotocopie şi traducere legalizată;

Sau

- extras de căsătorie multilingv pe care este înscris Formular B-CIEC, acest document nu mai trebuie tradus ;

- carte de identitate sau paşaport, în original şi fotocopie al solicitantului;

- certificatele de naştere ale soţilor, în original şi fotocopie, după caz;

- documentul prin care să se facă dovada cetăţeniei române, în cazul în care solicitantul nu este în posesia unui document de identitate românesc aflat în termen de valabilitate;

- declaraţii autentificate din partea ambilor soţi cu privire la legea aplicabilă regimului matrimonial ales, dacă acesta nu rezultă din certificatul sau extrasul prezentat pentru înscriere;

- declaraţii autentificate din partea ambilor soţi cu privire la numele purtat după căsătorie, în cazul în care acesta nu rezultă din certificatul sau extrasul prezentat pentru înscriere.

Dacă în cuprinsul certificatului / extrasului de căsătorie eliberat de autorităţile locale sunt identificate greşeli, se va proceda mai întâi la rectificarea documentului de către autorităţile competente locale şi ulterior se va proceda la înscriere.

Dacă între documentele prezentate în vederea înscrierii există neconcordanţe, cererea de înscriere se soluţionează după clarificarea acestora.

Dacă în statutul civil al soţului, cetăţean român, au intervenit schimbări în străinătate, respectiv divorţ, schimbare de nume, dar care nu au fost înregistrate şi în România, acesta trebuie să se adreseze mai întâi autorităţilor române pentru a întreprinde următoarele demersuri, după caz:

1. Dacă anterior căsătoriei soţul cetăţean român şi-a schimbat numele şi / sau prenumele în străinătate, în primul rând se va înregistra schimbarea de nume şi / sau prenume, după caz.

Cererea pentru înscrierea menţiunilor se poate depune la misiunea diplomatică/oficiul consular sau în ţară, la primăria care are în păstrare actul de stare civilă pe care urmează să se înscrie menţiunea. Cererea se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială şi va fi însoţită de următoarele documente:

- documentul administrativ emis de autorităţile locale competente prin care se face dovada modificării care urmează să fie înscrisă; documentul va fi prezentat în original şi fotocopie;

- certificatele de stare civilă româneşti (naştere şi căsătorie, după caz), în original şi în fotocopie;

- carte de identitate sau paşaportul solicitantului, în original şi fotocopie.

Ulterior înregistrării modificărilor de schimbare de nume şi / sau prenume şi obţinerea unui nou certificat de naştere, se poate depune cererea pentru înscrierea certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile străine.

Dacă schimbarea de nume şi / sau prenume a intervenit în străinătate, dar în alt stat, documentele prin care se face dovada schimbării numelui trebuie apostilate sau supralegalizate.

2. Dacă unul dintre soţi, cetăţean român, a mai avut o căsătorie anterioară şi un divorţ pe care nu le-a înregistrat în România, trebuie să se înregistreze mai întâi în registrele de stare civilă române menţiunea de căsătorie şi de divorţ.

Cererea pentru înscrierea menţiunilor se poate depune la misiunea diplomatică/oficiul consular sau în ţară, la primăria care are în păstrare actul de stare civilă pe care urmează să se înscrie menţiunea. Cererea se poate depune personal sau prin împuternicit cu procură specială şi va fi însoţită de următoarele documente:

- certificatul/extrasul de căsătorie eliberat de autorităţile străine, în original, fotocopie şi traducere legalizată;

- traducerea legalizată a documentului, în original şi fotocopie;

- hotărârea de divorţ străină, în original şi fotocopie, rămasă definitivă (dacă au avut loc în alt stat căsătoria şi divorţul, certificatul de căsătorie şi hotărârea de divorţ trebuie apostilate sau supralegalizate, în funcţie de statul emitent).

- certificatele de stare civilă româneşti (naştere şi căsătorie, după caz), în original şi în fotocopie;

- actul de identitate sau paşaportul, în original şi fotocopie.

Ulterior înregistrării modificărilor şi obţinerea unui nou certificat de naştere cu menţiuni se poate depune cererea pentru înscrierea certificatului de căsătorie eliberat de autorităţile austriece.

În cazul în care căsătoria şi divorţul s-au înregistrat în alt stat, dar nu în Austria, documentele prezentate trebuie apostilate sau supralegalizate, în funcţie de statul emitent.

Taxa consulară: pentru înscrierea certificatelor de căsătorie în termen de până la şase luni de la încheierea căsătoriei este de până la 125 euro, în funcţie de modalitatea de efectuare a traducerilor.

Taxa pentru înscrierea certificatelor de căsătorie la peste şase luni de la încheierea căsătoriei este de până la 170 euro, în funcţie de modalitatea de efectuare a traducerilor.

Notă: În situaţia în care doriţi efectuarea serviciului în 48 de ore, se percep taxele de urgenţă pentru transcriere (15 euro) şi pentru efectuarea traducerii (15 euro).

La eliberarea certificatului de căsătorie românesc se va prezenta soţul/soţia care a depus cererea.

SIMONA HALEP, CAMPIOANĂ LA WIMBLEDON ÎN 2019

13.07.2019

MUNCĂ, DETERMINARE, PERSEVERENȚĂ și PRECIZIE au fost atributele și calitățile care au asigurat Simonei Halep titlul de campioană…

Participarea la evenimentele de marcare a genocidului de la Srebrenica

11.07.2019

Membrii ambasadei României la Sarajevo au participat la 11 iulie a.c. la serviciul memorial din Centrul Memorial Potocari pentru a marca…

Participarea la Summit-ul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est

10.07.2019

Ministrul cercetării și inovării, Nicolae Hurduc, a participat astăzi, 9 iulie 2019, la Sarajevo, la Summit-ul Procesului de…

Participarea secretarului de stat Maria Magdalena Grigore, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe participanți la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

09.07.2019

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, Maria Magdalena Grigore, a participat la 8 iulie 2019, la Sarajevo, la…