Înscriere acte emise de autorităţi străine

Certificate de deces

Pentru înscrierea certificatului de deces, cererea poate fi făcută de către unul dintre membrii de familie sau de către o altă persoană îndreptăţită.

Cererea de înscriere a certificatului de deces eliberat de autorităţile bosniace se poate depune la Ambasada României la Sarajevo.

Cererea va fi însoţită de următoarele documente:

-certificatul sau extrasul de deces eliberat de autorităţile locale, în original, fotocopie şi traducere legalizată; traducerea certificatului sau extrasului se poate face la un traducător autorizat pe plan local, fie la un traducător autorizat de Ministerul Justiţiei din România.

- dacă este prezentat extrasul de deces multilingv - pe care este înscris Formular C-CIEC, acest document nu mai trebuie tradus;

- documentul din care să rezulte calitatea de cetăţean român a persoanei decedate (paşaport, carte de identitate, dovadă eliberată de către Direcţia Generală de Paşapoarte);

- certificatul de naştere al persoanei decedate, în original şi fotocopie;

Dacă între documentele prezentate în vederea înscrierii există neconcordanţe, cererea de înscriere se soluţionează după clarificarea acestora.

Dacă persoana decedată procedase anterior la schimbarea numelui sau a prenumelui în străinătate, iar în România nu au fost înregistrate modificările, întâi se va proceda la înregistrarea acestora şi ulterior se va proceda la înscrierea extrasului de deces.

Taxa consulară:

înscrierea certificatelor de deces este scutită de la plata taxelor consulare.

SIMONA HALEP, CAMPIOANĂ LA WIMBLEDON ÎN 2019

13.07.2019

MUNCĂ, DETERMINARE, PERSEVERENȚĂ și PRECIZIE au fost atributele și calitățile care au asigurat Simonei Halep titlul de campioană…

Participarea la evenimentele de marcare a genocidului de la Srebrenica

11.07.2019

Membrii ambasadei României la Sarajevo au participat la 11 iulie a.c. la serviciul memorial din Centrul Memorial Potocari pentru a marca…

Participarea la Summit-ul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est

10.07.2019

Ministrul cercetării și inovării, Nicolae Hurduc, a participat astăzi, 9 iulie 2019, la Sarajevo, la Summit-ul Procesului de…

Participarea secretarului de stat Maria Magdalena Grigore, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe participanți la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

09.07.2019

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, Maria Magdalena Grigore, a participat la 8 iulie 2019, la Sarajevo, la…