Eliberare documente de identitate şi călătorie

Cartea de identitate

Cartea de identitate

A. CARTE DE IDENTITATE (in cazul expirării, furtului, pierderii, deteriorării, sau schimbării numelui după căsătorie/divorţ)

Documente necesare 
1.Paşaportul valabil/Cartea de identitate românească
2. 4 fotografii 3/4 cm
 

Reînnoirea cărţii de identitate prin procură întocmită la oficiul consular.

Aceasta se poate solicita cu maximum 6 luni înainte de expirarea cărţii de identitate/buletinului. Procura se întocmeşte în baza unui document de identitate românesc valabil (carte de identitate, adeverinţă provizorie de identitate, paşaport electronic simplu/temporar.

Taxa consulară pentru întocmirea procurii este de 60 euro.

În cazul în care nu mai sunteți în posesia unui act de identitate românesc valabil, vi se va întocmi mai întâi un Titlu de Călătorie, în baza căruia se va întocmi procura specială pentru cartea de identitate.

 

B. PRIMA CARTE DE IDENTITATE 

PÂNĂ LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare

documentul eliberat de autorităţile statului bosnaic din care să rezulte motivul întemeiat (boală, studii, etc.) pentru care minorul nu se poate deplasa în ţară, tradus 

cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată atât de minor, cât și de părinte/reprezentant legal;

certificatul de naștere, original și copie;

actul de identitate al unuia dintre părinţi sau al reprezentantului legal, original și copie

documentul cu care părintele/reprezentantul legal face dovada adresei de domiciliu, original și copie

certificatul de căsătorie al părinţilor sau, după caz, hotărârea judecătorească de divorț, definitivă şi irevocabilă, în cazul în care părinţii sunt divorţaţi, original și copie

chitanța reprezentând contravaloarea cărţii de identitate - 7 lei (pe chitanță trebuie să apară numele minorului);

timbrul fiscal sau chitanţa reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

6 fotografii 3/4 recente ale minorului

La împlinirea vârstei de 14 ani, minorul se prezintă la ghișeu, însotit de unul dintre părinți sau, după caz, de reprezentantul său legal, de persoana desemnată din cadrul centrului specializat aflat sub autoritatea serviciului public de asistenţă socială sau de persoana căreia i-a fost încredinţat în plasament, pentru a solicita eliberarea actului de identitate.

În situația în care părinţii au domicilii diferite, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de părintele la care minorul are domiciliul, în condiţiile legii.

Pentru minorul care, deși a fost încredintat prin hotarâre judecatorească unuia dintre părinţi, locuieşte statornic la celălalt părinte, se solicită declaraţia de consimţământ a părintelui căruia i-a fost încredinţat, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscrisă adresa la care acesta locuieşte statornic.

Declaraţia prevăzută poate fi dată la ghişeu, în prezenţa personalului consular, iar în situaţiile în care părintele nu se poate prezenta la ghişeu, declaraţia trebuie sa fie autentificată la notarul public român sau la un alt oficiu consular.


DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Documente necesare:

documentul eliberat de autoritățile statului de reședință din care să rezulte motivul întemeiat (boală, studii, etc.) pentru care nu se poate deplasa în țară, tradus și legalizat la Secția Consulară

cererea pentru eliberarea actului de identitate;

certificatul de naștere, original și copie;

documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie;

declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea de  eliberare a actului de identitate, coroborată cu imaginea preluată ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;

fișa cu impresiunile decadactilare ale solicitantului realizată de unitatea de poliție de la locul de domiciliu sau reședință al solicitantului;

chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate - de 7 lei;

timbrul fiscal sau chitanța reprezentând contravaloarea taxei extrajudiciare de timbru - 5 lei.

6 fotografii 3/4 recente ale minorului

NOTĂ

Documentele sus menţionate vor fi prezentate în original.

SIMONA HALEP, CAMPIOANĂ LA WIMBLEDON ÎN 2019

13.07.2019

MUNCĂ, DETERMINARE, PERSEVERENȚĂ și PRECIZIE au fost atributele și calitățile care au asigurat Simonei Halep titlul de campioană…

Participarea la evenimentele de marcare a genocidului de la Srebrenica

11.07.2019

Membrii ambasadei României la Sarajevo au participat la 11 iulie a.c. la serviciul memorial din Centrul Memorial Potocari pentru a marca…

Participarea la Summit-ul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est

10.07.2019

Ministrul cercetării și inovării, Nicolae Hurduc, a participat astăzi, 9 iulie 2019, la Sarajevo, la Summit-ul Procesului de…

Participarea secretarului de stat Maria Magdalena Grigore, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe participanți la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

09.07.2019

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, Maria Magdalena Grigore, a participat la 8 iulie 2019, la Sarajevo, la…