Paşaport simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în Bosnia şi Herzegovina

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport C.R.D.S. pentru minori:

Un minor nu poate avea pașaport simplu electronic cu domiciliul în străinătate (tip CRDS) fără ca, măcar unul din părinți să aibă domiciliul în străinatate.

În cazul minorilor, este obligatorie prezența minorului și a ambilor părinți. Cu toate acestea, în situaţii deosebite, cererile pot fi formulate şi în prezenta doar a unui singur părinte, atunci când acesta este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

În cazul în care numele actuale ale părinților nu coincid cu cele din certificatul de naștere al minorului, va trebui să prezentați documentele din care reiese respectiva schimbare (certificatul de căsătorie, sentința de divorț, etc.)

Documente necesare:

permisul de ședere al minorului

certificatul de naştere românesc în original;

pașaportul anterior, dacă minorul a mai deținut pașaport

certificatul de căsătorie românesc al părinților, în original;

hotărârea de divorţ definitivă și irevocabilă, în original (în cazul părinţilor divorţaţi), din care să rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul; în cazul hotărârilor pronunțate în străinătate, va trebui să prezentați și hotărârea judecătorească de recunoaștere a acesteia în România; dacă prin hotărârea judecătorească străină autoritatea părintească este împărțită (patria potestad compartida), va fi necesar acordul ambilor părinți.

certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);

documentele de identitate ale părinților, în original (cel puțin unul dintre părinți trebuie să fie în posesia unui pașaport pentru cetățeni români cu domiciliul în străinătate)

În cazul declarării furtului paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statulului de reședință, tradusă;

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului;

SIMONA HALEP, CAMPIOANĂ LA WIMBLEDON ÎN 2019

13.07.2019

MUNCĂ, DETERMINARE, PERSEVERENȚĂ și PRECIZIE au fost atributele și calitățile care au asigurat Simonei Halep titlul de campioană…

Participarea la evenimentele de marcare a genocidului de la Srebrenica

11.07.2019

Membrii ambasadei României la Sarajevo au participat la 11 iulie a.c. la serviciul memorial din Centrul Memorial Potocari pentru a marca…

Participarea la Summit-ul Procesului de Cooperare în Europa de Sud-Est

10.07.2019

Ministrul cercetării și inovării, Nicolae Hurduc, a participat astăzi, 9 iulie 2019, la Sarajevo, la Summit-ul Procesului de…

Participarea secretarului de stat Maria Magdalena Grigore, la reuniunea miniștrilor afacerilor externe participanți la Procesul de Cooperare în Europa de Sud-Est

09.07.2019

Secretarul de stat pentru relații interinstituționale, Maria Magdalena Grigore, a participat la 8 iulie 2019, la Sarajevo, la…